PMKK Sp. z o.o.

calculare necesse est

Strona Główna
biuro rachunkowe
cennik
wirtualne biuro
zakładanie spółek
szkolenia
podpis elektroniczny certum
 
   
 
 

Już obowiązują zmiany do ustawy Prawo o notariacie wprowadzające regulacje dotyczące elektronicznych wypisów, odpisów i wyciągów notarialnych. Z dniem 09.04.18 rozpoczęło funkcjonowanie Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN).

 

Jeżeli akt notarialny będzie zawierał w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS, albo podlegał będzie złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRS, notariusz umieści elektroniczny wypis tego aktu w Repozytorium opatrując wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

więcej tu: http://www.kancelaria.lex.pl/czytaj/-/artykul/centralne-repozytorium-elektronicznych-wypisow-aktow-notarialnych-juz-funkcjonuje

 
Copyright (c)2013