PMKK Sp. z o.o.

calculare necesse est

Strona Główna
biuro rachunkowe
cennik
wirtualne biuro
zakładanie spółek
szkolenia
podpis elektroniczny certum
 
   
 
 

odszkodowania dla Ukraińców

Od 1 stycznia 2018 roku zacznie przedsiębiorców obowiązywać ustawa dająca prawo Ukraińcom do żądania horrendalnych odszkodowań za "uchylenie zezwolenia na pracę" cudzoziemcowi. Wystarczy że "nie będzie prowadził działalności uzasadniającej powierzenie pracy cudzoziemcowi". Przy czym kwota odszkodowania może być DOWOLNIE wysoka.

Artykuł 88y ust. 4 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm., dalej jako: ustawa o promocji zatrudnienia), który zacznie obowiązywać to przykład niechlujnej legislacji, wynikłej z bezmyślnego kopiowania przepisów unijnych, dodajmy że ponad 90% aktów prawnych w III RP jest przyswajaniem na krajowe podwórko regulacji UE, więcej tu :http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1088596,zatrudniajacy-zaplaci-cudzoziemcowi-odszkodowanie.html

 
Copyright (c)2013